Giỏ hàng

Chính sách thẻ khách hàng thân thiết

 

CHÍNH SÁCH THẺ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

 

1. Điều kiện cấp thẻ Khách hàng thân thiết

Khách hàng sẽ được cấp 01 thẻ Khách hàng thân thiết (Advantage Card 10%) sau khi mua sắm 20.000.000 VND trong vòng 06 tháng kể từ hóa đơn mua hàng đầu tiên hoặc 10.000.000 VND/ 01 lần mua;

2. Điều kiện duy trì thẻ Khách hàng thân thiết

Mua sắm 20.000.000 VND mỗi năm cho Advantage Card 10%;

Mua sắm 50.000.000 VND mỗi năm cho Advantage Card 15%;

3. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

4. Liên hệ

Hotline CSKH: 0888.096.288                         

Email: cskh.magonn@gmail.com