Jumpsuit Phượng 20%
Jumpsuit Phượng

Jumpsuit Phượng

1,264,000₫

1,580,000₫

Đầm Bích 20%
Đầm Bích

Đầm Bích

1,119,200₫

1,399,000₫

Jumpsuit Nguyệt 20%
Jumpsuit Nguyệt

Jumpsuit Nguyệt

1,376,000₫

1,720,000₫

Đầm Diễm Chi 20%
Đầm Diễm Chi

Đầm Diễm Chi

1,400,000₫

1,750,000₫

Đầm Kiều 20%
Đầm Kiều

Đầm Kiều

1,400,000₫

1,750,000₫

Áo Nhật Thu 20%
Áo Nhật Thu

Áo Nhật Thu

760,000₫

950,000₫

Áo Nhật Hạ 20%
Áo Nhật Hạ

Áo Nhật Hạ

736,000₫

920,000₫

Quần Mai Hạ 20%
Quần Mai Hạ

Quần Mai Hạ

760,000₫

950,000₫

Đầm Sơn ca 20%
Đầm Sơn ca

Đầm Sơn ca

1,359,200₫

1,699,000₫

Đầm Khánh Ly 20%
Đầm Khánh Ly

Đầm Khánh Ly

1,376,000₫

1,720,000₫

Đầm Vân Khánh 20%
Đầm Vân Khánh

Đầm Vân Khánh

1,376,000₫

1,720,000₫

Áo Cúc (Mặc ngoài đầm) 20%
Áo Cúc (Mặc ngoài đầm)

Áo Cúc (Mặc ngoài đầm)

719,200₫

899,000₫

Đầm Khuê (Không gồm áo gile mặc ngoài) 20%
Đầm Khuê (Không gồm áo gile mặc ngoài)
Đầm Lệ Thu 20%
Đầm Lệ Thu

Đầm Lệ Thu

1,599,200₫

1,999,000₫

Đầm Diễm 20%
Đầm Diễm

Đầm Diễm

1,400,000₫

1,750,000₫

Đầm Oanh 20%
Đầm Oanh

Đầm Oanh

1,456,000₫

1,820,000₫

Đầm Lệ Chi (Mặc trong áo trắng) 20%
Đầm Lệ Chi (Mặc trong áo trắng)
Đầm Bảo Thoa 20%
Đầm Bảo Thoa

Đầm Bảo Thoa

1,599,200₫

1,999,000₫