Giỏ hàng

TUYỂN DỤNG MỚI NHẤT

1

Tư vấn bán hàng tại Hà Nội

10

2

Quản lý bán hàng tại Hà Nội

02

3

Tư vấn bán hàng tại Sài Gòn

10

4

Quản lý bán hàng tại Sài Gòn

5

Tư vấn bán hàng Online

03

6

Chuyên viên tuyển dụng

01

7

Thu ngân

05

8

Kế toán kiểm soát hoá đơn

01

9

Kế toán kho

01

10

Visual Merchandiser

02


Từ khóa